23

Zespół Szkolno - Przedszkolny

     

 w Makowisku

1 TYDZIEŃ - kl V

1.Na podstawie map z atlasu wypisz pasma górskie na poszczególnych kontynentach. zrób legendę tych pasm górskich i oznacz je na mapie( otrzymanej na lekcji, jeżeli masz możliwość  wydrukować sobie taką mapę możesz robić na nowej)

 

2. Na podstawie lekcji   Pierwsze podróże geograficzne  opisz kim byli podróżnicy i cele ich podróży.

 

3. wybierz sobie jednego podróżnika i na podstawie mapy oblicz jak daleko dopłynął w linii prostej ( przypominam: odległość linijką i skala mapy)

Kl VI od 23.03 do 27.03

Temat: Powtórz dział Środowisko przyrodnicze i ludność Europy

 

Utrwalając i powtarzając wiadomości przygotuj się do podsumowania działu, wykorzystaj pytania pod lekcjami i podsumowanie po zakończeniu działu.

 

 

KL VII od 23 do 27.03

Temat:  Sprawdź się i powtórz.  Utrwal wiadomości z działu Ludność i urbanizacja w Polsce.

 

Wykorzystaj polecenia pod lekcjami i podsumowanie.

Utrwal nowe pojęcia.

 

Przypomnij sobie obliczanie długości i szerokości geograficznej. - oblicz

Maputo ( Afryka)

Kilimandżaro (Afryka)

Sydney  (Australia)

Paryż ( Europa)

Denali (Ameryka)

Toronto(Ameryka)

1 TYDZIEŃ - kl VI

Wykonaj indywidualna prezentację -  wyznaczonego miasta: Paryż - Londyn 

może mięć rożną formę : rysunek, plakat, prezentacja , gazetka , folder, album

uwzględnij położenie , walory krajobrazowe, turystyczne, kulturowe

jako podsumowanie uzasadnij: Miasto ( Londyn, Paryż)miastem krajobrazu wielkomiejskiego.

 

 

1 TYDZIEŃ - Kl VII

temat : Urbanizacja

 

odpowiedz w zeszycie. Co to jest urbanizacja ?

Jak urbanizacja wpływa na powstawanie krajobrazu wielkomiejskiego?

 

Powtarzaj tematy z działu  " Ludzie i urbanizacja w Polsce"  - przygotowanie do sprawdzianu

 

Jako utrwalenie wykonaj ćwiczenia sprawdź się umieszczone po zakończeniu działu

1 TYDZIEŃ - Kl VIII

Przygotuj  prezentację krajów;

wykorzystaj różną formę: plakat, gazetka, folder, projekt multimedialny

oprzyj się o wiadomości z atlasu, podręcznika i innych źródeł

 

 

a) KANADA -  Kraj specyficzny środowiskowo jako przykład rozwoju rolnictwa ( uczniowie  o numerach parzystych)

 

b) USA  - Potęga gospodarcza ( uczniowie o numerach nieparzystych)

KL V

Temat : Podróże geograficzne

 

na podstawie podręcznika i dodatkowych źródeł wykonaj ćwiczenia ze strony 97

 

1) ćwiczenie 3 ( dodatkowo wypisz na jakie kontynenty dotarli i jakimi oceanami płynęli, określ w kierunkami świata drogi ich podróży)

 

2. ćwiczenie 4 

 

Wybierz się w  podróż palcem po mapie na kontynenty wielkich podróżników, a potem za pomocą stron internetowych zawędruj na te kontynenty, zobacz tamtejszą florę ,faunę ,życie ludzi

miłej zabawy

Kl VIII od 23.03 do 27.03

Temat Ludność Ameryki

 

 

Na podstawie podręcznika i dostępnych źródeł napisz:

 

Jakie rasy ludności zamieszkują Amerykę,  napisz kilka zdań charakteryzujących te rasy.

 

Wykonaj ćwiczenia z podręcznika str 125

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )