23

Zespół Szkolno - Przedszkolny

     

 w Makowisku

KLSA VII 23 - 27 marzec
temat1  "Grammatik in Fragen und Antworten" (gramatyka w pytaniach i odpowiedziach)
str 94 w podręczniku Proszę przeczytać następujące reguły gramatyczne: 
I Opuszczanie rodzajników
II Odmiana czasownika "lubić"
III Formy trybu przypuszczającego 
następnie zastosować powyższe reguły w zadaniach 1, 2, 3, 4, 5 ze str 95
temat 2 LANDESKUNDE
str 92 w podręczniku
GERICHTE AUS DEN DACHL _ LANDERN - Potrawy z krajów niemieckojęzycznych 

Proszę o dopasowanie  12 rysunków potraw ze str 92 do krajów, w których te potrawy są specjalnościami kulinarnymi oraz o poszukanie informacji w internecie i wykonanie w zeszycie książki kucharskiej, w której znajdą się przepisy po niemiecku na te dania (trzeba wymienić listę i składników po niemiecku) Przypominam, że wszystkie rzeczowniki piszemy wielką literą np Sachertorte (tort Sachera), Wiener Schnitzel itd. (Kryteria oceniania 6 przepisów celujący, 5 bardzo dobry, 4 dobry, 3 dostateczny, 2 dopuszczający) Proszę uczniów o zrobienie zdjęć swoich "książek kucharskich" i przesłanie ich na adres baska_bor@wp.pl

KLASA VIII 23 -27.03
Klasa VIII ma mało materiału z j. niemieckiego ze względu na to, że przed nimi egzamin
temat 1 : "Warum hast du Schnupfen" str 98 zad 14 ze str 100
temat 2 : "Grammatik in Fragen und Anworten " str 102
I CELOWNIK
II ZDANIA PODRZĘDNE ZŁOŻONE Z WEIL
III ZDANIA PODRZĘDNE ZŁOŻONE Z WENN 
SĄ to reguły gramatyczne poznane wcześniej, proszę uczniów o utrwalenie tego materiału.
KLASA VII

Utrwalenie słownictwa ze str 105

Rozwiązanie zad. 2b i 2c na str 2c

oraz zadań na str 107 od 1 do 5

KLASA VIII

Utrwalenie słownictwa z działu "Zdrowie"

Ułożenie  rozmowy z lekarką na str 104.

(Poprawność zadania można sprawdzić na płycie dołączonej do podręcznika)

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )