23

Publiczna Szkoła Podstawowa

     

 w Makowisku

Spis treści niniejszej strony
Adwent 2016

27 listopad – niedziela

I Niedziela Adwentu

Wierzę

Czytania mszalne: Iz 2, 1-5; Ps 122; Rz 13, 11-14; Mt 24, 37-44

 

28 listopad – poniedziałek

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: Iz 4, 2-6; Ps 122; Mt 8, 5-11

 

29 listopad – wtorek

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: Iz 11, 1-10; Ps 72; Łk 10, 21-24

 

30 listopad – środa

Święto św. Andrzeja, apostoła

Chwała

Czytania mszalne: Rz 10, 9-18; Ps 19; Mt 4, 18-22

 

1 grudzień – czwartek

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: Iz 26, 1-6; Ps 118; Mt 7, 24-27

Pierwszy czwartek miesiąca

 

2 grudzień – piątek

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: Iz 29, 17-24; Ps 27; Mt 9, 27-31

Wspomnienie dowolne św. Rafała Chylińskiego, kapłana

Pierwszy piątek miesiąca

 

3 grudzień – sobota

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana

Czytania mszalne: Iz 30, 19-21.23-26; Ps 147; Mt 9, 35-10.1.5a.6-8

Pierwsza sobota miesiąca

 

4 grudzień – niedziela

II Niedziela Adwentu

Wierzę

Czytania mszalne: Iz 11, 1-10; Ps 72; Rz 15, 4-9; Mt 3, 1-12

Dzień Modlitwy w intencjach Kościoła na Wschodzie

Pierwsza niedziela miesiąca

 

5 grudzień – poniedziałek

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: Iz 35, 1-10; Ps 85; Łk 5, 17-26

 

6 grudzień – wtorek

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: Iz 40, 1-11; Ps 96; Mt 18, 12-14

Wspomnienie dowolne św. Mikołaja, biskupa

 

7 grudzień – środa

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i Doktora Kościoła

Czytania mszalne: Iz 40, 25-31; Ps 103; Mt 11, 28-30

 

8 grudzień – czwartek

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Chwała, Wierzę

Czytania mszalne: Rdz 3, 9-15; Ps 98; Ef 1, 3-6.11-12; Łk 1, 26-38

 

9 grudzień – piątek

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: Iz 48, 17-19; Ps 1; Mt 11, 16-19

Wspomnienie dowolne św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin

 

10 grudzień – sobota

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: Syr 48, 1-4.9-11; Ps 80; Mt 17, 10-13

 

11 grudzień – niedziela

III Niedziela Adwentu

Wierzę

Czytania mszalne: Iz 35, 1-6a.10; Ps 146; Jk 5, 7-10; t 11, 2-11

 

12 grudzień – poniedziałek

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: Lb 24, 2-7.15-17a; Ps 25; Mt 21, 23-27

Wspomnienie dowolne NMP z Guadelupe

 

13 grudzień – wtorek

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Czytania mszalne: So 3, 1-2.9-13; Ps 34; Mt 21, 28-32

Dzień Pamięci o ofiarach Stanu Wojennego

 

14 grudzień – środa

Wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i Doktora Kościoła

Czytania mszalne: Iz 45, 6b-8.18.21b-25;

Ps 85; Łk 7, 18b-23

 

15 grudzień – czwartek

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: Iz 54, 1-10; Ps 30; Łk 7, 24-30

 

16 grudzień – piątek

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: Iz 56, 1-3a.6-8; Ps 67; J 5, 33-36

 

17 grudzień – sobota

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: Rdz 49, 2.8-10; Ps 72; Mt 1, 1-17

 

18 grudzień – niedziela

IV Niedziela Adwentu

Wierzę

Czytania mszalne: Iz 7, 10-14; Ps 2; Rz 1, 1-7; Mt 1, 18-24

 

19 grudzień – poniedziałek

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: Sdz 13, 2-7.24-25a; Ps 71; Łk 1, 5-25

 

20 grudzień – wtorek

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: Iz 7, 10-14; Ps 24; Łk 1, 26-38

 

21 grudzień – środa

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: Pnp 2, 8-14 albo So 3, 14-18a; Ps 33; Łk 1, 39-45

 

22 grudzień – czwartek

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: 1 Sm 1, 24-28; 1 Sm 2, 1.4-5.6-7.8abcd; Łk 1, 46-56

 

23 grudzień – piątek

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: Ml 3, 1-4; 4, 5-6; Ps 25; Łk 1, 57-66

 

24 grudzień – sobota

Dzień powszedni Adwentu

Czytania mszalne: 2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16; Ps 89; Łk 1, 67-79

Okres Bożego Narodzenia 2016/2017

25 grudzień – niedziela

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Chwała, wierzę

Czytania mszalne:

W nocy: Iz 9, 1-3.5-6; Ps 96; Tt 2, 11-14; Łk 2, 1-14

O świcie: Iz 62, 11-12; Ps 97; Tt 3, 4-7; Łk 2, 15-20

W dzień: Iz 52, 7-10; Ps 98; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18 lub J 1, 1-5.9-14

 

26 grudzień – poniedziałek

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

Chwała

Czytania mszalne: Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 31; Mt 10, 17-22

 

27 grudzień – wtorek

Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

Chwała

Czytania mszalne: 1 J 1, 1-4; Ps 97; J 20, 2-8

 

28 grudzień – środa

Święto św. Młodzianków, męczenników

Chwała

Czytania mszalne: 1 J 1,5-2,2; Ps 124; Mt 2, 13-18

 

29 grudzień – czwartek

V Dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

Chwała

Czytania mszalne: 1 J 2,3-11; Ps 96; Łk 2, 22-35

 

30 grudzień – piątek

Święto św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Chwała

Czytania mszalne: Syr 3, 2-6.12-14; Ps 128; Kol 3, 12-21; Mt 2, 13-15.19-23

 

31 grudzień – sobota

VII Dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

Chwała

Czytania mszalne: 1 J 2, 18-21; Ps 96; J 1, 1-18

 

1 styczeń – niedziela

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Lb 6, 22-27; Ps 67; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21

Dzień Modlitw o pokój na świecie

Pierwsza niedziela miesiąca

 

2 styczeń – poniedziałek

Wspomnienie obowiązkowe św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i Doktorów Kościoła

Czytania mszalne: 1 J 2, 22-28; Ps 98; J 1, 19-28

 

3 styczeń – wtorek

Dzień powszedni okresu Narodzenia Pańskiego

Czytania mszalne: 1 J 2, 29-3,6; |Ps 98; J 1, 29-34

Wspomnienie dowolne Najświętszego Imienia Jezus

 

4 styczeń – środa

Dzień powszedni okresu Narodzenia Pańskiego

Czytania mszalne: 1 J 3, 7-10; Ps 98; J 1, 35-42

 

5 styczeń – czwartek

Dzień powszedni okresu Narodzenia Pańskiego

Czytania mszalne: 1 J 3, 11-21; Ps 100; J 1, 43-51

Pierwszy czwartek miesiąca

 

6 styczeń – piątek

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Iz 60, 1-6; Ps 72; Ef 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

Pierwszy piątek miesiąca

 

7 styczeń – sobota

Dzień powszedni okresu Narodzenia Pańskiego

Czytania mszalne: 1 J 3, 22-4, 6; Ps 2; Mt 4, 12-17.23-25

Wspomnienie dowolne św. Rajmunda z Penyafort, kapłana

Pierwsza sobota miesiąca

 

8 styczeń – niedziela

Święto Chrztu Pańskiego

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Iz 42, 1-4.6-7; Ps 29; Dz 10, 34-38; Mt 3, 13-17

Okres Zwykły 1- 2017

9 styczeń – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Hbr 1, 1-6; Ps 97; Mk 1, 14-20

 

10 styczeń – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Hbr 2, 5-12; Ps 8; Mk 1, 21-28

 

11 styczeń – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Hbr 2, 14-18; Ps 105; Mk 1, 29-39

 

12 styczeń – czwartek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Hbr 3, 7-14; Ps 95; Mk 1, 40-45

 

13 styczeń – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Hbr 4, 1-5.11; Ps 78; Mk 2, 1-12

Wspomnienie dowolne św. Hilarego, biskupa i Doktora Kościoła

 

14 styczeń – sobota

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Hbr 4, 12-16; Ps 19; Mk 2, 13-17

 

15 styczeń – niedziela

II Niedziela zwykła

Chwała wierzę

Czytania mszalne: Iz 49, 3.5-6; Ps 40; 1 Kor 1, 1-3; J 1, 29-34

 

16 styczeń – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Hbr 5, 1-10; Ps 110; Mk 2, 18-22

 

17 styczeń – wtorek

Wspomnienie obowiązkowe św. Antoniego, opata

Czytania mszalne: Hbr 6, 10-20; Ps 111; Mk 2, 23-28

 

18 styczeń – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Hbr 7, 1-3.15-17; Ps 110; Mk 3, 1-6

Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

 

19 styczeń – czwartek

Wspomnienie obowiązkowe św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, patrona Archidiecezji Przemyskiej

Czytania mszalne: Hbr 7, 25-8, 6; Ps 40; Mk 3, 7-12

 

20 styczeń – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Hbr 8, 6-13; Ps 85; Mk 3, 13-19

Wspomnienie dowolne św. Fabiana, papieża i męczennika

Wspomnienie dowolne św. Sebastiana, męczennika

 

21 styczeń – sobota

Wspomnienie obowiązkowe św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Czytania mszalne: Hbr 9, 1-3.11-14; Ps 47; Mk 3, 20-21

 

22 styczeń – niedziela

III Niedziela zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Iz 8, 23b-9, 3; Ps 27; 1 Kor 1, 10-13.17; Mt 4, 12-23 lub Mt 4, 12-17

 

23 styczeń – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Hbr 9, 15.24-28; Ps 98; Mk 3, 22-30

Wspomnienie dowolne bł. Męczenników z Pratulina Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy

 

24 styczeń – wtorek

Wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka Salezego, biskupa i Doktora Kościoła

Czytania mszalne: Hbr 10, 1-10; Ps 40; Mk 3, 31-35

 

25 styczeń – środa

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Chwała

Czytania mszalne: Dz 22, 3-16 lub Dz 9, 1-22; Ps 117; Mk 16, 15-18

 

26 styczeń – czwartek

Wspomnienie obowiązkowe św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów

Czytania mszalne: Hbr 10, 19-25; Ps 24; Mk 4, 21-25

 

27 styczeń – piątek

Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

Czytania mszalne: Hbr 10, 32-39; Ps 37; Mk 4, 26-34

 

28 styczeń – sobota

Wspomnienie obowiązkowe św. Tomasza z Akwinu, kapłana i Doktora Kościoła

Czytania mszalne: Hbr 11, 1-2.8-19; Łk 1, 69-70.71-72.74-75; Mk 4, 35-41

 

29 styczeń – niedziela

IV Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: So 2, 3; 3, 12-13; Ps 146; 1 Kor 1, 26-31; Mt 5, 1-12a

 

30 styczeń – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Hbr 11, 32-40; Ps 31; Mk 5, 1-20

Wspomnienie dowolne bł. Bronisława Markiewicza, kapłana

 

31 styczeń – wtorek

Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Bosko, kapłana

Czytania mszalne: Hbr 12, 1-4; Ps 22; Mk 5, 21-43

 

1 luty – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Hbr 12, 4-7.11-15; Ps 103; Mk 6, 1-6

 

2 luty – czwartek

Święto Ofiarowania Pańskiego

Chwała

Czytania mszalne: Ml 3, 1-4 lub Hbr 2, 14-18; Ps 24; Łk 2, 22-40 lub Łk 2, 22-32

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Pierwszy czwartek miesiąca

 

3 luty – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Hbr 13, 1-8; Ps 27; Mk 6, 14-29

Wspomnienie dowolne św. Błażeja, biskupa i męczennika

Wspomnienie dowolne św. Oskara, biskupa

Pierwszy piątek miesiąca

 

4 luty – sobota

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Hbr 13, 15-17.20-21; Ps 23; Mk 6, 30-34

Pierwsza sobota miesiąca

 

5 luty – niedziela

V niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Iz 58, 7-10; Ps 112; 1 Kor 2, 1-5; Mt 5, 13-16

Pierwsza niedziela miesiąca

 

6 luty – poniedziałek

Wspomnienie obowiązkowe św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników

Czytania mszalne: Rdz 1, 1-19; Ps 104; Mk 6, 53-56

 

7 luty – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 1, 20-2, 4a; Ps 8; Mk 7, 1-13

 

8 luty – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 2, 4b-9.15-17; Ps 104; Mk 7, 14-23

Wspomnienie dowolne św. Hieronima Emilianiego, zakonnika

Wspomnienie dowolne św. Józefiny Bakhity, dziewicy

 

9 luty – czwartek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 2, 18-25; Ps 128; Mk 7, 24-30

 

10 luty – piątek

Wspomnienie obowiązkowe św. Scholastyki, dziewicy

Czytania mszalne: Rdz 3, 1-8; Ps 32; Mk 7, 31-37

 

11 luty – sobota

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 3, 9-24; Ps 90; Mk 8, 1-10

Wspomnienie NMP z Lourdes

Światowy Dzień Chorego

 

12 luty – niedziela

VI Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Syr 15, 15-20; Ps 119; 1 Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37 lub Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37

 

13 luty – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 4, 1-15.25; Ps 50; Mk 8, 11-13

 

14 luty – wtorek

Święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, Patronów Europy

Chwała

Czytania mszalne: Dz 13, 46-49; Ps 117; Łk 10, 1-9

 

15 luty – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 8, 6-13.20-22; Ps 116B; Mk 8, 22-26

 

16 luty – czwartek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 9, 1-13; Ps 102; Mk 8, 27-33

 

17 luty – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 11, 1-9; Ps 33; Mk 8, 34-9, 1

Wspomnienie dowolne św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

 

18 luty – sobota

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Hbr 11, 1-7; Ps 145; Mk 9, 2-13

 

19 luty – niedziela

VII Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Kpł 19, 1-2.17-18; Ps 103; 1 Kor 3, 16-23; Mt 5, 38-48

 

20 luty – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Syr 1, 1-10; Ps 93; Mk 9, 14-29

 

21 luty – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Syr 2, 1-11; Ps 37; Mk 9, 30-37

Wspomnienie dowolne św. Piotra Damiana, biskupa i Doktora Kościoła

 

22 luty – środa

Święto Katedry św. Piotra Apostoła

Chwała

Czytania mszalne: 1 P 5, 1-4; Ps 23; Mt 16, 13-19

 

23 luty – czwartek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Syr 5, 1-8; Ps 1; Mk 9, 41-50

Wspomnienie dowolne św. Polikarpa, biskupa i męczennika

 

24 luty – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Syr 6, 5-17; Ps 119; Mk 10, 1-12

 

25 luty – sobota

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Syr 17, 1-15; Ps 103; Mk 10, 13-16

 

26 luty – niedziela

VIII Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Iz 49, 14-15; Ps 62; 1 Kor 4, 1-5; Mt 6, 24-34

Tydzień Trzeźwości

 

27 luty – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Syr 17, 24-29; Ps 32; Mk 10, 17-27

 

28 luty – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Syr 35, 1-12; Ps 50; Mk 10, 28-31

Wielki Post 2017

1 marzec – środa

Środa Popielcowa

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Jl 2, 12-18; Ps 51; ; 2 Kor 5, 20-6,3; Mt 6, 1-6.16-18

 

2 marzec – czwartek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Pwt 30, 15-20; Ps 1; Łk 9, 22-25

Pierwszy czwartek miesiąca

 

3 marzec – piątek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Iz 58, 1-9; Ps 51; Mt 9, 14-15

Pierwszy piątek miesiąca

 

4 marzec – sobota

Święto św. Kazimierza, królewicza

Chwała

Czytania mszalne: Syr 51, 13-20 lub Flp 3, 8-14; Ps 16; J 15, 9-17

Pierwsza sobota miesiąca

 

5 marzec – niedziela

I Niedziela Wielkiego Postu

Wierzę

Czytania mszalne: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7; Ps 51; Rz 5, 12-19 lub Rz 5, 12.17-19; My 4, 1-11

Pierwsza niedziela miesiąca

 

6 marzec – poniedziałek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Kpł 19, 1-2.11-18; Ps 19; Mt 25, 31-46

 

7 marzec – wtorek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Iz 55, 10-11; Ps 34; Mt 6, 7-15

Wspomnienie dowolne św. Perpetuy i Felicyty, męczennic

 

8 marzec – środa

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Jon 3, 1-10; Ps 51; Łk 11, 29-32

Wspomnienie dowolne św. Jana Bożego, zakonnika

Dzień Kobiet

 

9 marzec – czwartek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Est 14, 1.3-5.12-14; Ps 138; Mt 7, 7-12

Wspomnienie dowolne św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy

 

10 marzec – piątek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Ez 18, 21-28; Ps 130; Mt 5, 20-26

 

11 marzec – sobota

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Pwt 26, 16-19; Ps 119; Mt 5, 43-48

Początek nowenny przed uroczystością św. Józefa

 

12 marzec – niedziela

II Niedziela Wielkiego Postu

Wierzę

Czytania mszalne: Rdz 12, 1-4a; Ps 33; 2 Tm 1, 8b-10; Mt 17, 1-9

 

13 marzec – poniedziałek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Dn 9, 4b-10; Ps 79; Łk 6, 36-38

4 rocznica wyboru papieża Franciszka

 

14 marzec – wtorek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Iz 1, 10.16-20; Ps 50; Mt 23, 1-12

 

15 marzec – środa

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Jr 18, 18-20; Ps 31; Mt 20, 17-28

 

16 marzec – czwartek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Jr 17, 5-10; Ps 1; Łk 16, 19-31

 

17 marzec – piątek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Rdz 37, 3-4.12-13a.17b-28; Ps 105; Mt 21, 33-43.45-46

Wspomnienie dowolne św. Patryka, biskupa

 

18 marzec – sobota

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Mi 7, 14-15.18-20; Ps 103; Łk 15, 1-3.11-32

Wspomnienie dowolne św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i Doktora Kościoła

 

19 marzec – niedziela

III Niedziela Wielkiego Postu

Wierzę

Czytania mszalne: Wj 17, 3-7; Ps 95; Rz 5, 1-2.5-8; J 4, 5-42 lub J 4, 5-15.19b-26.39a.40-42

 

20 marzec – poniedziałek

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: 2 Sm 7, 4-5a.12-14a.16; Ps 89; Rz 4, 13.16-18.22; Mt 1, 16.18-21.24a lub Łk 2, 41-51a

 

21 marzec – wtorek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Dn 3, 25.34-43; Ps 25; Mt 18, 21-35

 

22 marzec – środa

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Pwt 4, 1.5-9; Ps 147; Mt 5, 17-19

 

23 marzec – czwartek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Jr 7, 23-28; Ps 95; Łk 11, 14-23

 

24 marzec – piątek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Oz 14, 2-10; Ps 81; Mk 12, 28b-34

 

25 marzec – sobota

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Iz 7, 10-14; Ps 40; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38

Dzień Świętości Życia

Rozpoczęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

 

26 marzec – niedziela

IV Niedziela Wielkiego Postu

Wierzę

Czytania mszalne: 1 Sm 16, 1b.6-7.10-13a; Ps 23; Ef 5, 8-14; J 9, 1-41 lub J 9, 1.6-9.13-17.34-38

 

27 marzec – poniedziałek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Iz 65, 17-21; Ps 30; J 4, 43-54

 

28 marzec – wtorek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Ez 47, 1-9.12; Ps 46; J 5, 1-16

 

29 marzec – środa

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Iz 49, 8-15; Ps 145; J 5, 17-30

 

30 marzec – czwartek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Wj 32, 7-14; Ps 106; J 5, 31-47

 

31 marzec – piątek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Mdr 2, 1a.12-22; Ps 34; J 7, 1-2.10.25-30

 

1 kwiecień – sobota

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Jr 11, 18-20; Ps 7; J 7, 40-53

Pierwsza sobota miesiąca

 

2 kwiecień – niedziela

V Niedziela Wielkiego Postu

Wierzę

Czytania mszalne: Ez 37, 12-14; Ps 130; Rz 8, 8-11; J 11, 1-45 lub J 11, 3-7.17.20-27.33b-45

Pierwsza niedziela miesiąca

 

3 kwiecień – poniedziałek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Dn 13, 41-62; Ps 23; J 8, 1-11

 

4 kwiecień – wtorek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Lb 21, 4-9; Ps 102; J 8, 21-30

Wspomnienie dowolne św. Izydora z Sewilli, biskupa i Doktora Kościoła

 

5 kwiecień – środa

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Dn 3, 14-20.91-92.95; Dn 3, 52.53-54.55-56; J 8, 31-42

 

6 kwiecień – czwartek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Rdz 17, 3-9; Ps 105; J 8, 51-59

Pierwszy czwartek miesiąca

 

7 kwiecień – piątek

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Jr 20, 10-13; Ps 18; J 10, 31-42

Wspomnienie dowolne św. Jana de la Salle, kapłana

Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej - Ustrzyki Dolne

Pierwszy piątek miesiąca

 

8 kwiecień – sobota

Dzień powszedni Wielkiego Postu

Czytania mszalne: Ez 37, 21-28; Jr 31, 10.11-12ab.13; J 11, 45-57

Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej - Ustrzyki Dolne

 

9 kwiecień – niedziela

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

Wierzę

Czytania mszalne: Iz 50, 4-7; Ps 22; Flp 2, 6-11; Mt 26, 14-27, 66 lub Mt 27, 11-54

Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej - Ustrzyki Dolne

 

10 kwiecień – poniedziałek

Wielki Poniedziałek

Czytania mszalne: Iz 42, 1-7; Ps 27; J 12, 1-11

 

11 kwiecień – wtorek

Wielki Wtorek

Czytania mszalne: Iz 49, 1-6; Ps 71; J 13, 21-33.36-38

 

12 kwiecień – środa

Wielka Środa

Czytania mszalne: Iz 50, 4-9a; Ps 69; Mt 26, 14-25

 

13 kwiecień – czwartek

Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej

Czytania mszalne: Wj 12, 1-8.11-14; Ps 116B; 1 Kor 11, 23-26; J 13, 1-15

 

14 kwiecień – piątek

Wielki Piątek

Liturgia na cześć Męki Pańskiej

Czytania: Iz 52, 13-53, 12; Ps 31; Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; J 18, 1- 19, 42

Początek nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia

 

15 kwiecień – sobota

Wielka Sobota

Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Czytania: Rdz 1,1 – 2,2; Ps 104 lub Ps 33; Rdz 22, 1-18; Ps 16; Wj 14, 15-15,1; Wj 15, 1.2.4-5.17ab-18; Iz 54, 4a.5-14; Ps 30; Iz 55, 1-11; Iż 12, 2.3-4b.4cd-5; Ba 3, 9-15.32-4,4; Ps 19; Ez 36, 16-17a.18-28; Ps 42 lub Ps 51; Rz 6, 3-11; Ps 118; Łk 24, 1-12

Okres Wielkanocny 2017

16 kwiecień – niedziela

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Chwała, wierze

Czytania mszalne: Dz 10, 34a.37-43; Ps 118; Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5, 6b-8; J 20, 1-9

 

17 kwiecień – poniedziałek

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

Chwała

Czytania mszalne: Dz 2, 14.22-32; Ps 16; Mt 28, 8-15

 

18 kwiecień – wtorek

Wtorek w Oktawie Wielkanocy

Chwała

Czytania mszalne: Dz 2, 36-41; Ps 33; J 20, 11-18

 

19 kwiecień – środa

Środa w Oktawie Wielkanocy

Chwała

Czytania mszalne: Dz 3, 1-10; Ps 105; Łk 24, 13-35

 

20 kwiecień – czwartek

Czwartek w Oktawie Wielkanocy

Chwała

Czytania mszalne: Dz 3, 11-26; Ps 8; Łk 24, 35-48

 

21 kwiecień – piątek

Piątek w Oktawie Wielkanocy

Chwała

Czytania mszalne: Dz 4, 1-12; Ps 118; J 21, 1-14

 

22 kwiecień – sobota

Sobota w Oktawie Wielkanocy

Chwała

Czytania mszalne: Dz 4, 13-21; Ps 118; Mk 16, 9-15

 

23 kwiecień – niedziela

II Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Dz 2, 42-47; Ps 118; 1 P 1, 3-9; J 20, 19-31

Tydzień Miłosierdzia

 

24 kwiecień – poniedziałek

Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Patrona Polski

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Dz 1, 3-8; Ps 126; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26

 

25 kwiecień – wtorek

Święto św. Marka Ewangelisty

Chwała

Czytania mszalne: 1 P 5, 5b-14; Ps 89; Mk 16, 15-20

 

26 kwiecień – środa

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 5, 17-26; Ps 34; J 3, 16-21

 

27 kwiecień – czwartek

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 5, 27-33; Ps 34; J 3, 31-36

 

28 kwiecień – piątek

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 5, 34-42; Ps 27; J 6, 1-15

Wspomnienie dowolne św. Piotra Chanela, kapłana i męczennika

Wspomnienie dowolne św. Ludwika Marii Grignion de Monfort, kapłana

 

29 kwiecień – sobota

Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i Doktora Kościoła, Patronki Europy

Chwała

Czytania mszalne: 1 J 1, 5-2,2; Ps 103; Mt 11, 25-30

 

30 kwiecień – niedziela

III Niedziela Wielkanocy

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Dz 2, 14.22-28; Ps 16; 1 P 1, 17-21; Łk 24, 13-35

Tydzień Biblijny

 

1 maja – poniedziałek

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 6, 8-15; Ps 119; J 6, 22-29

Wspomnienie dowolne św. Józefa Rzemieślnika

Rozpoczęcie nabożeństw majowych

 

2 maja – wtorek

Wspomnienie obowiązkowe św. Atanazego, biskupa i Doktora Kościoła

Czytania mszalne: Dz 7, 51-59; Ps 31; J 6, 30-35

 

3 maja – środa

Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski i Archidiecezji Przemyskiej

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab; Jdt 13; Kol 1, 12-16; J 19, 25-27

 

4 maja – czwartek

Wspomnienie obowiązkowe św. Floriana, męczennika

Czytania mszalne: Dz 8, 26-40; Ps 66; J 6, 44-51

Pierwszy czwartek miesiąca

 

5 maja – piątek

Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu

Chwała

Czytania wspólne

Pierwszy piątek miesiąca

 

6 maja – sobota

Święto św. Filipa i Jakuba, Apostołów

Chwała

Czytania mszalne: 1 Kor 15, 1-8; Ps 19; J 14, 6-14

Pierwsza sobota miesiąca

 

7 maja – niedziela

IV Niedziela Wielkanocy

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Dz 2, 14a.36-41; Ps 23; 1 P 2, 20b-25; J 10, 1-10

Tydzień Modlitw o powołania do służby w Kościele

Pierwsza niedziela miesiąca

 

8 maja – poniedziałek

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Dz 20, 17-18a.28-32.36; Ps 100; Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16

 

9 maja – wtorek

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 11, 19-26; Ps 87; J 10, 22-30

 

10 maja – środa

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 12, 24-13, 5a; Ps 67; J 12, 44-50

 

11 maja – czwartek

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 13, 13-25; Ps 89; J 13, 16-20

 

12 maja – piątek

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 13, 26-33; Ps 2; J 14, 1-6

Wspomnienie dowolne św. Nereusza i Achillesa, męczenników

Wspomnienie dowolne św. Pankracego, męczennika

 

13 maja – sobota

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 13, 44-52; Ps 98; J 14, 7-14

Wspomnienie dowolne NMP Fatimskiej

SETNA ROCZNICA OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE

 

14 maja – niedziela

V Niedziela Wielkanocy

Chwała, wierze

Czytania mszalne: Dz 6, 1-7; Ps 33; 1 P 2, 4-9; J 14, 1-12

 

15 maja – poniedziałek

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 14, 5-18; Ps 115; J 14, 21-26

 

16 maja – wtorek

Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski

Chwała

Czytania mszalne: Ap 12, 10-12a lub 1 Kor 1, 10-13.17-18; Ps 34; J 17, 20-26

 

17 maja – środa

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 15, 1-6; Ps 122; J 15, 1-8

 

18 maja – czwartek

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 15, 7-21; Ps 96; J 15, 9-11

Wspomnienie dowolne św. Jana I, papieża i męczennika

 

19 maja – piątek

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 15, 22-31; Ps 57; J 15, 12-17

 

20 maja – sobota

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 16, 1-10; Ps 100; J 15, 18-21

Wspomnienie dowolne św. Bernardyna ze Sieny, kapłana

 

21 maja – niedziela

VI Niedziela Wielkanocy

Chwała, wierze

Czytania mszalne: Dz 8, 5-8.14-17; Ps 66; 1 P 3, 15-18; J 14, 15-21

 

22 maja – poniedziałek

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 16, 11-15; Ps 149; J 15, 26-16, 4a

Wspomnienie dowolne św. Rity z Cascia, zakonnicy

 

23 maja – wtorek

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 16, 22-34; Ps 138; J 16, 5-11

 

24 maja – środa

Wspomnienie obowiązkowe NMP Wspomożycielki Wiernych

Czytania mszalne: Dz 17, 15-22-18, 1; Ps 148; J 16, 12-15

 

25 maja – czwartek

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 18, 1-8; Ps 98; J 16, 16-20

Wspomnienie dowolne św. Bedy Czcigodnego, kapłana i Doktora Kościoła

Wspomnienie dowolne św. Grzegorza VII, papieża

Wspomnienie dowolne św. Marii Małgorzaty de Pazzi, dziewicy

 

26 maja – piątek

Wspomnienie obowiązkowe św. Filipa Nereusza, kapłana

Czytania mszalne: Dz 18, 9-18; Ps 47; J 16, 20-23a

Początek nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego

 

27 maja – sobota

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 18, 23-28; Ps 47; J 16, 23b-28

Wspomnienie dowolne św. Augustyna z Canterbury, biskupa

 

28 maja – niedziela

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Dz 1, 1-11; Ps 47; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20

 

29 maja – poniedziałek

Wspomnienie obowiązkowe św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

Czytania mszalne: Dz 19, 1-8; Ps 68; J 16, 29-33

 

30 maja – wtorek

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 20, 17-27; Ps 68; J 17, 1-11a

Wspomnienie dowolne św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika

Wspomnienie dowolne św. Zdzisławy

 

31 maja – środa

Święto Nawiedzenia NMP

Chwała

Czytania mszalne: So 3, 14-18 lub Rz 12, 9-16b; Iz 12; Łk 1, 39-56

 

1 czerwiec – czwartek

Wspomnienie obowiązkowe św. Justyna, męczennika

Czytania mszalne: Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16; J 17, 20-26

Pierwszy czwartek miesiąca

 

2 czerwiec – piątek

Dzień powszedni Okresu Wielkanocnego

Czytania mszalne: Dz 25, 13-21; Ps 103; J 21, 15-19

Wspomnienie dowolne św. Marcelina i Piotra, męczenników

Pierwszy piątek miesiąca

 

3 czerwiec – sobota

Wspomnienie obowiązkowe św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników

Czytania mszalne: Dz 28, 16-20.30-31; Ps 11; J 21, 20-25

W godzinach wieczornych

Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Rdz 11, 1-9 lub Wj 19, 3-8a.16-20b lub Ez 37, 1-14 lub Jl 3, 1-5; Ps 104; Rz 8, 22-27; J 7, 37-39

Pierwsza sobota miesiąca

 

4 czerwiec – niedziela

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Chwała, wierze

Czytania mszalne: Dz 2, 1-11; Ps 104; 1 Kor 12, 3b-7.12-13; J 20, 19-23

Pierwsza niedziela miesiąca

Okres Zwykły 2 - 2017

5 czerwiec – poniedziałek

Święto NMP Matki Kościoła

Chwała

Czytania mszalne: Rdz 3, 9-15.20 lub Dz 1, 12-14; Ps 87; J 2, 1-11 lub J 19, 25-27 lub Łk 1, 26-38

 

6 czerwiec – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Tb 2, 9-14; Ps 112; Mk 12, 13-17

Wspomnienie dowolne św. Norberta, biskupa

 

7 czerwiec – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Tb 3, 1-11a.16-17a; Ps 25; Mk 12, 18-27

Wspomnienie dowolne bł. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, męczenników

 

8 czerwiec – czwartek

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Chwała

Czytania mszalne: Rdz 22, 9-18 lub Hbr 10, 4-10; Ps 40; Mt 26, 36-42

 

9 czerwiec – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Tb 11, 5-18; Ps 146; Mk 12, 35-37

Wspomnienie dowolne św. Efrema, diakona i Doktora Kościoła

 

10 czerwiec – sobota

Wspomnienie obowiązkowe bł. Bogumiła, biskupa

Czytania mszalne: Tb 12, 1.5-15.2o; Tb 13, 2.6.7; Mk 12, 38-44

 

11 czerwiec – niedziela

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Chwała, wierze

Czytania mszalne: Wj 34, 4b-6.8-9; Dn 3; 2 Kor 13, 11-13; J 3, 16-18

Odpust parafialny w Makowisku

 

12 czerwiec – poniedziałek

Wspomnienie obowiązkowe bł. Męczenników: Józefa Achillesa Puchały, kapłana, Katarzyny Celestyny Faron, dziewicy, Stanisława Starowieyskiego i Towarzyszy

Czytania mszalne: 2 Kor 1, 1-7; Ps 34; Mt 5, 1-12

 

13 czerwiec – wtorek

Wspomnienie obowiązkowe św. Antoniego z Padwy, kapłana i Doktora Kościoła

Czytania mszalne: 2 Kor 1, 18-22; Ps 119; Mt 5, 13-16

 

14 czerwiec – środa

Wspomnienie obowiązkowe bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

Czytania mszalne: 2 Kor 3, 4-11; Ps 99; Mt 5, 17-19

 

15 czerwiec – czwartek

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Pwt 8, 2-3.14b-16a; Ps 147B; 1 Kor 10, 16-17; J 6, 51-58

 

16 czerwiec – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: 2 Kor 4, 7-15; Ps 116B; Mt 5, 27-32

 

17 czerwiec – sobota

Wspomnienie obowiązkowe św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Czytania mszalne: 2 Kor 5, 14-21; Ps 103; Mt 5, 33-37

 

18 czerwiec – niedziela

XI Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Wj 19, 1-6a; Ps 100; Rz 5, 6-11; Mt 9, 36-10, 8

 

19 czerwiec – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: 2 Kor 6, 1-10; Ps 98; Mt 5, 38-42

Wspomnienie dowolne św. Romualda, opata

 

20 czerwiec – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: 2 Kor 8, 1-9; Ps 146; Mt 5, 43-48

 

21 czerwiec – środa

Wspomnienie obowiązkowe św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

Czytania mszalne: 2 Kor 9, 6-11; Ps 112; Mt 6, 1-6.16-18

 

22 czerwiec – czwartek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: 2 Kor 11, 1-11; Ps 111; Mt 6, 7-15

Wspomnienie dowolne św. Paulina z Noli, biskupa

Wspomnienie dowolne św. Jana Fishera, biskupa i Tomasza Morea, męczenników

 

23 czerwiec – piątek

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Pwt 7, 6-11; Ps 103; 1 J 4, 7-16; Mt 11, 25-30

Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów

Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

 

24 czerwiec – sobota

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Chwała, wierze

Czytania mszalne: Iz 49, 1-6; Ps 139; Dz 13, 22-26; Łk 1, 57-66.80

 

25 czerwiec – niedziela

XII Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Jr 20, 10-13; Ps 69; Rz 5, 12-15; Mt 10, 26-33

 

26 czerwiec – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 12, 1-9; Ps 33; Mt 7, 1-5

Wspomnienie dowolne św. Zygmunta Gorazdowskiego, kapłana

 

27 czerwiec – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 13, 2.5-18; Ps 15; Mt 7, 6.12-14

Wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy

Wspomnienie dowolne św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa

 

28 czerwiec – środa

Wspomnienie obowiązkowe św. Ireneusza, biskupa i męczennika

Czytania mszalne: Rdz 15, 1-12.17-18; Ps 105; Mt 7, 15-20

W godzinach wieczornych

Wigilia Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Chwała, wierze

Czytania mszalne: Dz 3, 1-10; Ps 19; Ga 1, 11-20; J 21, 15-19

 

29 czerwiec – czwartek

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Dz 12, 1-11; Ps 34; 2 Tm 4, 6-9.17-18; Mt 16, 13-19

 

30 czerwiec – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 17, 1.9-10.15-22; Ps 128; Mt 8, 1-4

Wspomnienie dowolne św. Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego

 

1 lipiec – sobota

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 18, 1-15; Łk 1, 46b-48.49-50.53-54; Mt 8, 5-17

Wspomnienie dowolne św. Ottona, biskupa

Pierwsza sobota miesiąca

 

2 lipiec – niedziela

XIII Niedziela zwykła

Chwała, wierze

Czytania mszalne: 2 Krl 4, 8-11.14-16a; Ps 89; Rz 6, 3-4.8-11; Mt 10, 37-42

Pierwsza niedziela miesiąca

 

3 lipiec – poniedziałek

Święto św. Tomasza, Apostoła

Chwała

Czytania mszalne: Ef 2, 19-22; Ps 117; J 20, 24-29

 

4 lipiec – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 19, 15-29; Ps 26; Mt 8, 23-27

Wspomnienie dowolne św. Elżbiety Portugalskiej

 

5 lipiec – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 21, 5.8-20; Ps 34; Mt 8, 28-34

Wspomnienie dowolne św. Antoniego Marii Zaccarii, kapłana

Wspomnienie dowolne św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy

 

6 lipiec – czwartek

Wspomnienie obowiązkowe bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

Czytania mszalne: Rdz 22, 1-19; Ps 116A; Mt 9, 1-8

Pierwszy czwartek miesiąca

 

7 lipiec – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 23, 1-4.19; 24, 1-8.10.48.59.62-67; Ps 106; Mt 9, 9-13

Pierwszy piątek miesiąca

 

8 lipiec – sobota

Wspomnienie obowiązkowe św. Jana z Dukli, kapłana, patrona Archidiecezji Przemyskiej

Czytania mszalne: Rdz 27, 1-5.15-29; Ps 135; Mt 9, 14-17

 

9 lipiec – niedziela

XIV Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Za 9, 9-10; Ps 145; Rz 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30

 

10 lipiec – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 28, 10-22a; Ps 91; Mt 9, 18-26

 

11 lipiec – wtorek

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Chwała

Czytania mszalne: Prz 2, 1-9 lub Dz 4, 32-35; Ps 34; Mt 19, 27-29

 

12 lipiec – środa

Wspomnienie obowiązkowe św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

Czytania mszalne: Rdz 41, 55-57; 42, 5-7.14-15a.17-24a; Ps 33; Mt 10, 1-7

 

13 lipiec – czwartek

Wspomnienie obowiązkowe św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Czytania mszalne: Rdz 44, 18-21.23b-29; 45, 1-5; Ps 105; Mt 10, 7-15

 

14 lipiec – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rdz 46, 1-7.28-30; Ps 37; Mt 10, 16-23

Wspomnienie dowolne św. Kamila de Lellis, kapłana

Wspomnienie dowolne św. Henryka

 

15 lipiec – sobota

Wspomnienie obowiązkowe św. Bonawentury, biskupa i Doktora Kościoła

Czytania mszalne: Rdz 49, 29-33; 50, 15-26; Ps 105; Mt 10, 24-33

 

16 lipiec – niedziela

XV Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Iz 55, 10-11; Ps 65; Rz 8, 18-23; Mt 13, 1-23 lub Mt 13, 1-9

 

17 lipiec – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Wj 1, 8-14.22; Ps 124; Mt 10, 34-11,1

 

18 lipiec – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Wj 2, 1-15a; Ps 69; Mt 11, 20-24

Wspomnienie dowolne św. Szymona z Lipnicy, kapłana

 

19 lipiec – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Wj 3, 1-6.9-12; Ps 103; Mt 11, 25-27

 

20 lipiec – czwartek

Wspomnienie obowiązkowe bł. Czesława, kapłana

Czytania mszalne: Wj 3, 13-20; Ps 105; Mt 11, 28-30

 

21 lipiec – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Wj 11, 10-12, 14; Ps 116B; Mt 12, 1-8;

Wspomnienie dowolne św. Apolinarego, biskupa i męczennika

Wspomnienie dowolne św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i Doktora Kościoła

 

22 lipiec – sobota

Święto św. Marii Magdaleny

Chwała,

Czytania mszalne: Pnp 8, 6-7 lub 2 Kor 5, 14-17; Ps 63; J 20, 1.11-18

 

23 lipiec – niedziela

XVI Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Mdr 12, 13.16-19; Ps 86; Rz 8, 26-27; Mt 13, 24-43 lub Mt 13, 24-30

 

24 lipiec – poniedziałek

Wspomnienie obowiązkowe św. Kingi, dziewicy

Czytania mszalne: Wj 14, 5-9a.10-18; Wj 15, 1.2.3-4.5-6; Mt 12, 38-42

 

25 lipiec – wtorek

Święto św. Jakuba, Apostoła

Chwała

Czytania mszalne: 2 Kor 4, 7-15; Ps 126; Mt 20, 20-28

 

26 lipiec – środa

Wspomnienie obowiązkowe św. Joachima i Anny, rodziców NMP

Czytania mszalne: Wj 16, 1-5.9-15; Ps78; Mt 13, 1-9

Dzień modlitwy za rodziców i ludzi starszych

 

27 lipiec – czwartek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Wj 19, 1-2.9-11.16-20b; Dn 3; Mt 13, 10-17

 

28 lipiec – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Wj 19, 17; 20, 1-17; Ps 19; Mt 13, 18-23

Wspomnienie dowolne św. Sarbeliusza Makhlufa, kapłana

 

29 lipiec – sobota

Wspomnienie obowiązkowe św. Marty

Czytania mszalne: Wj 24, 3-8; Ps 50; Mt 13, 24-30

 

30 lipiec – niedziela

XVII Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: 1 Krl 3, 5.7-12; Ps 119; Rz 8, 28-30; Mt 13, 44-52 lub Mt 13, 44-46

 

31 lipiec – poniedziałek

Wspomnienie obowiązkowe św. Ignacego z Loyoli, kapłana

Czytania mszalne: Wj 32, 15-24.30-34; Ps 106; Mt 13, 31-35

 

1 sierpień – wtorek

Wspomnienie obowiązkowe św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i Doktora Kościoła

Czytania mszalne: Wj 33, 7-11; 34, 5-9.28; Ps 103; Mt 13, 36-43

Rozpoczęcie Miesiąca Trzeźwości

 

2 sierpień – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Wj 34, 29-35; Ps 99; Mt 13, 44-46

Wspomnienie dowolne bł. Augusta Czartoryskiego, kapłana

Wspomnienie dowolne św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa

Wspomnienie dowolne św. Piotra Juliana Eymarda, kapłana

 

3 sierpień – czwartek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Wj 40, 16-21.34-38; Ps 84; Mt 13, 47-53

Pierwszy czwartek miesiąca

 

4 sierpień – piątek

Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Marii Vianneya, kapłana

Czytania mszalne: Kpł 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37; Ps 81; Mt 13, 54-58

Pierwszy piątek miesiąca

 

5 sierpień – sobota

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Kpł 25, 1.8-17; Ps 67; Mt 14, 1-12

Wspomnienie dowolne Rocznicy Poświęcenia Rzymskiej Bazyliki NMP

Pierwsza sobota miesiąca

 

6 sierpień – niedziela

Święto Przemienia Pańskiego

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Dn 7, 9-10.13-14; Ps 97; 2 P 1, 16-19; Mt 17, 1-9

Pierwsza niedziela miesiąca

 

7 sierpień – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Lb 11, 4b-15; Ps 81; Mt 14, 13-21

Wspomnienie dowolne św. Męczenników Sykstusa II, papieża i Towarzyszy

Wspomnienie dowolne św. Kajetana, kapłana

Wspomnienie dowolne bł. Edmunda Bojanowskiego

 

8 sierpień – wtorek

Wspomnienie obowiązkowe św. Dominika, kapłana

Czytania mszalne: Lb 12, 1-13; Ps 51; Mt 14, 22-36

 

9 sierpień – środa

Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy

Chwała

Czytania mszalne: Oz 2, 16b.17b.21-22; Ps 45; Mt 25, 1-13 lub Mt 16, 24-27

 

10 sierpień – czwartek

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

Chwała

Czytania mszalne: Mdr 3, 1-9 lub 2 Kor 9, 6-10; Ps 112; J 12, 24-26

 

11 sierpień – piątek

Wspomnienie obowiązkowe św. Klary, dziewicy

Czytania mszalne: Pwt 4, 32-40; Ps 77; Mt 16, 24-28

 

12 sierpień – sobota

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Pwt 6, 4-13; Ps 18; Mt 17, 14-20

Wspomnienie dowolne św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy

 

13 sierpień – niedziela

XIX Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: 1 Krl 19, 9a.11-13; Ps 85; Rz 9, 1-5; Mt 14, 22-33

 

14 sierpień – poniedziałek

Wspomnienie obowiązkowe św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika

Czytania mszalne: Pwt 10, 12-22; Ps 147 B; Mt 17, 22-27

W godzinach wieczornych

Wigilia Uroczystości Wniebowzięcia NMP

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: 1 Krn 15, 2-4.15-16; 16, 1-2; Ps 132; 1 Kor 15, 54-57; Łk 11, 27-28

 

15 sierpień – wtorek

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab; Ps 45; 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56

 

16 sierpień – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Pwt 34, 1-12; Ps 66; Mt 18, 15-20

Wspomnienie dowolne św. Stefana Węgierskiego

 

17 sierpień – czwartek

Wspomnienie obowiązkowe św. Jacka, kapłan

Czytania mszalne: Joz 3, 7-10a.11.13-17; Ps 114; Mt 18, 21-19, 1

 

18 sierpień – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Joz 24, 1-13; Ps 136; Mt 19, 3-12

 

19 sierpień – sobota

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Joz 24, 14-29; Ps 16; Mt 19, 13-15

Wspomnienie dowolne św. Jana Eudesa, kapłana

 

20 sierpień – niedziela

XX Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Iz 56, 1.6-7; Ps 67; Rz 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28

 

21 sierpień – poniedziałek

Wspomnienie obowiązkowe św. Piusa X, papieża

Czytania mszalne: Sdz 2, 11-19; Ps 106; Mt 19, 16-22

 

22 sierpień – wtorek

Wspomnienie obowiązkowe NMP Królowej

Czytania mszalne: Sdz 6, 11-24a; Ps 85; Mt 19, 23-30

 

23 sierpień – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Sdz 9, 6-15; Ps 21; Mt 20, 1-16a

Wspomnienie dowolne bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika

Wspomnienie dowolne św. Róży z Limy, dziewicy

 

24 sierpień – czwartek

Święto św. Bartłomieja, Apostoła

Czytania mszalne: Ap 21, 9b-14; Ps 145; J 1, 45-51

 

25 sierpień – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rt 1, 1.3-6.14b-16.22; Ps 146; Mt 22, 34-40

Wspomnienie dowolne św. Ludwika

Wspomnienie dowolne św. Józefa Kalasantego, kapłana

 

26 sierpień – sobota

Uroczystość NMP Częstochowskiej

Chwała, wierze

Czytania mszalne: Prz 8, 22-35 lub Iz 2, 2-5; Ps 48; Ga 4, 4-7; J 2, 1-11

 

27 sierpień – niedziela

XXI Niedziela Zwykła

Chwała, wierze

Czytania mszalne: Iz 22, 19-23; Ps 138; Rz 11, 33-36; Mt 16, 13-20

 

28 sierpień – poniedziałek

Wspomnienie obowiązkowe św. Augustyna, biskupa i Doktora Kościoła

Czytania mszalne: 1 Tes 1, 1-5.8b-10; Ps 149; Mt 23, 1.13-22

 

29 sierpień – wtorek

Wspomnienie obowiązkowe Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Czytania mszalne: Jr 1, 17-19; Ps 71; Mk 6, 17-29

 

30 sierpień – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: 1 Tes 2, 9-13; Ps 139; Mt 23, 27-32

 

31 sierpień – czwartek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: 1 Tes 3, 7-13; Ps 90; Mt 24, 42-51

 

1 wrzesień – piątek

Wspomnienie obowiązkowe bł. Bronisławy, dziewicy

Czytania mszalne: 1 Tes 4, 1-8; Ps 97; Mt 25, 1-13

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

Pierwszy piątek miesiąca

 

2 wrzesień – sobota

Dzień powszedni

Czytania mszalne: 1 Tes 4, 9-11; Ps 98; Mt 25, 14-30

Pierwsza sobota miesiąca

 

3 wrzesień – niedziela

XXII Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Jr 20, 7-9; Ps 63; Rz 12, 1-2; Mt 16, 21-27

Pierwsza niedziela miesiąca

 

4 wrzesień – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: 1 Tes 4, 13-18; Ps 96; Łk 4, 16-30

Wspomnienie dowolne bł. Dziewic i męczennic Marii Stelli oraz Towarzyszek

 

5 wrzesień – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: 1 Tes 5, 1-6.9-11; Ps 27; Łk 4, 31-37

Wspomnienie dowolne św. Matki Teresy z Kalkuty

 

6 wrzesień – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Kol 1, 1-8; Ps 52; Łk 4, 38-44

 

7 wrzesień – czwartek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Kol 1, 9-14; Ps 98; Łk 5, 1-11

Wspomnienie dowolne św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika

Pierwszy czwartek miesiąca

 

8 wrzesień – piątek

Święto Narodzenia NMP

Chwała

Czytania mszalne: Mi 5, 1-4a lub Rz 8, 28-30; Ps 96; Mt 1, 1-16.18-23 lub Mt 1, 18-23

 

9 wrzesień – sobota

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Kol 1, 21-23; Ps 54; Łk 6, 1-5

Wspomnienie dowolne bł. Anieli Salawy, dziewicy

Wspomnienie dowolne św. Piotra Klawera, kapłana

 

10 wrzesień – niedziela

XXIII Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Ez 33, 7-9; Ps 95; Rz 13, 8-13; Mt 18, 15-20

 

11 wrzesień – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Kol 1, 24-2, 3; Ps 62; Łk 6, 6-11

 

12 wrzesień – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Kol 2, 6-15; Ps 145; Łk 6, 12-19

Wspomnienie dowolne Najświętszego Imienia Maryi

 

13 wrzesień – środa

Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Chryzostoma, biskupa i Doktora Kościoła

Czytania mszalne: Kol 3, 1-11; Ps 145; Łk 6, 20-26

 

14 wrzesień – czwartek

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Chwała

Czytania mszalne: Lb 21, 4b-9 lub Flp 2, 6-11; Ps 78; J 3, 13-17

 

15 wrzesień – piątek

Wspomnienie obowiązkowe NMP Bolesnej

Czytania mszalne: Hbr 5, 7-9; Ps 31; J 19, 25-27 lub Łk 2, 33-35

 

16 wrzesień – sobota

Wspomnienie obowiązkowe św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

Czytania mszalne: 1 Tm 1, 15-17; Ps 113; Łk 6, 43-49

 

17 wrzesień – niedziela

XXIV Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Syr 27, 30-28, 7; Ps 103; Rz 14, 7-9; Mt 18, 21-35

 

18 wrzesień – poniedziałek

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika i patrona Polski

Chwała

Czytania mszalne: Mdr 4, 7-15 lub 1 J 2, 12-17; Ps 148; Łk 2, 41-52

Dzień modlitwy za polską młodzież i dzieci

 

19 wrzesień –wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: 1 Tm 3, 1-13; Ps 101; Łk 7, 11-17

Wspomnienie dowolne św. Januarego, biskupa i męczennika

 

20 wrzesień – środa

Wspomnienie obowiązkowe św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, kapłana, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Czytania mszalne: 1 Tm 3, 14-16; Ps 111; Łk 7, 31-35

 

21 wrzesień – czwartek

Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

Chwała

Czytania mszalne: Ef 4, 1-7.11-13; Ps 19; Mt 9, 9-13

 

22 wrzesień – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: 1 Tm 6, 2c 12; Ps 49; Łk 8, 1-3

 

23 wrzesień – sobota

Wspomnienie obowiązkowe św. Pio z Pietrelcina, kapłana

Czytania mszalne: 1 Tm 6, 13-16; Ps 100; Łk 8, 4-15

 

24 wrzesień – niedziela

XXV Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Iz 55, 6-9; Ps 145; Flp 1, 20c-24.27a; Mt 20, 1-16a

 

25 wrzesień – poniedziałek

Wspomnienie obowiązkowe bł. Władysława z Gielniowa, kapłana

Czytania mszalne: Ezd 1, 1-6; Ps 126; Łk 8, 16-18

 

26 wrzesień- wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Ezd 6, 7-8.12b.14-20; Ps 122; Łk 8, 19-21

Wspomnienie dowolne św. męczenników Kosmy i Damiana

Wspomnienie dowolne św. męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy

 

27 wrzesień – środa

Wspomnienie obowiązkowe św. Wincentego a Paulo, kapłana

Czytania mszalne: Ezd 9, 5-9; Tb 13, 2.3b-4abc.7.8; Łk 9, 1-6

 

28 wrzesień – czwartek

Wspomnienie obowiązkowe św. Wacława, męczennika

Czytania mszalne: Ag 1, 1-8; Ps 149; Łk 9, 7-9

 

29 wrzesień – piątek

Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Chwała

Czytania mszalne: Dn 7, 9-10.13-14 lub Ap 12, 7-12a; Ps 138; J 1, 47-51

 

30 wrzesień – sobota

Wspomnienie obowiązkowe św. Hieronima, kapłana i Doktora Kościoła

Czytania mszalne: Za 2, 5-9.14-15a; Jr 31, 10.11-12ab.13; Łk 9, 43b-45

 

1 październik – niedziela

XXVI Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Ez 18, 25-28; Ps 25; Flp 2, 1-11 lub Flp 2, 1-5; Mt 21, 28-32

Rozpoczęcie Nabożeństw Październikowych

Pierwsza niedziela miesiąca

 

2 październik – poniedziałek

Wspomnienie obowiązkowe Świętych Aniołów Stróżów

Czytania mszalne: Wj 23, 20-23; Ps 91; Mt 18, 1-5.10

 

3 październik – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Za 8, 20-23; Ps 87; Łk 9, 51-56

 

4 październik – środa

Wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka z Asyżu, zakonnika

Czytania mszalne: Ne 2, 1-8; Ps 137; Łk 9, 57-62

 

5 październik – czwartek

Wspomnienie obowiązkowe św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

Czytania mszalne: Ne 8, 1-4a.5-6.7b-12; Ps 19; Łk 10, 1-12

Pierwszy czwartek miesiąca

 

6 październik – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Ba 1, 15-22; Ps 79; Łk 10, 13-16

Wspomnienie dowolne św. Brunona, kapłana

Pierwszy piątek miesiąca

 

7 październik – sobota

Wspomnienie obowiązkowe NMP Różańcowej

Czytania mszalne: Ba 4, 5-12.27-29; Ps 69; Łk 10, 17-24

Pierwsza sobota miesiąca

 

8 październik – niedziela

XXVII Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Iz 5, 1-7; Ps 80; Flp 4, 6-9; Mt 21, 33-43

 

9 październik – poniedziałek

Wspomnienie obowiązkowe bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

Czytania mszalne: Jon 1,1 – 2, 11; Jon 2, 3.4.5.8; Łk 10, 25-37

 

10 październik – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Jon 3, 1-10; Ps 130; Łk 10, 38-42

Wspomnienie dowolne św. męczenników Dionizego, biskupa i Towarzyszy

Wspomnienie dowolne św. Jana Leonardiego, kapłana

Wspomnienie dowolne bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy

 

11 październik – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Jon 4, 1-11; Ps 86; Łk 11, 1-4

Wspomnienie dowolne św. Jana XXIII, papieża

 

12 październik - czwartek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Ml 3, 13-20a; Ps 1; Łk 11, 5-13

Wspomnienie dowolne bł. Jana Beyzyma, kapłana

 

13 październik – piątek

Wspomnienie obowiązkowe bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana

Czytania mszalne: Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Ps 9; Łk 11, 15-26

 

14 październik – sobota

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Jl 4, 12-21; Ps 97; Łk 11, 27-28

Wspomnienie dowolne św. Kaliksta I, papieża i męczennika

Wspomnienie dowolne św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy

 

15 październik – niedziela

XXVIII Niedziela Zwykła

Chwała, wierze

Czytania mszalne: Iz 25, 6-10a; Ps 23; Flp 4, 12-14.19-20; Mt 22, 1-14 lub Mt 22, 1-10

XVII Dzień Papieski

 

16 październik – poniedziałek

Wspomnienie obowiązkowe św. Jadwigi Śląskiej, zakonnicy

Czytania mszalne: Rz 1, 1-7; Ps 98; Łk 11, 29-32

 

17 październik – wtorek

Wspomnienie obowiązkowe św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

Czytania mszalne: Rz 1, 16-25; Ps 19; Łk 11, 37-41

 

18 październik – środa

Święto św. Łukasza, Ewangelisty

Chwała

Czytania mszalne: 2 Tm 4, 9-17a; Ps 145; Łk 10, 1-9

 

19 październik – czwartek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rz 3, 21-29; Ps 130; Łk 11, 47-54

Wspomnienie dowolne św. męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Joguesa, kapłanów i Towarzyszy

Wspomnienie dowolne św. Pawła od Krzyża

Wspomnienie dowolne bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika

 

20 październik – piątek

Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Kantego, kapłana

Czytania mszalne: Rz 4, 1-8; Ps 32; Łk 12, 1-7

 

21 październik – sobota

Wspomnienie obowiązkowe bł. Jakuba Strzemię, biskupa

Czytania mszalne: Rz 4, 13.16-18; Ps 105; Łk 12, 8-12

 

22 październik – niedziela

XXIX Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Iz 45, 1.4-6; Ps 96; 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21

Tydzień Misyjny

 

23 październik – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rz 4, 20-25; Łk 1, 68-69.70-71.72-73.74-75; Łk 12, 13-21

Wspomnienie dowolne św. Józefa Bilczewskiego, biskupa

Wspomnienie dowolne św. Jana Kapistrana, kapłana

 

24 październik – wtorek

Wspomnienie obowiązkowe bł. Jana Wojciecha Balickiego, kapłana

Czytania mszalne: Rz 5, 12.15b.17-19.20b-21; Ps 40; Łk 12, 35-38

 

25 październik – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rz 6, 12-18; Ps 124; Łk 12, 39-48

Wspomnienie dowolne św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

 

26 październik – czwartek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rz 6, 19-23; Ps 1; Łk 12, 49-53

 

27 październik – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rz 7, 18-24; Ps 119; Łk 12, 54-59

 

28 październik – sobota

Święto św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów

Chwała

Czytania mszalne: Ef 2, 19-22; Ps 19; Łk 6, 12-19

 

29 październik – niedziela

XXX Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Wj 22, 20-26; Ps 18; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40

W kościołach, których data dedykacji nie jest znana

Rocznica Poświęcenia Kościoła własnego

 

30 październik – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rz 8, 12-17; Ps 68; Łk 13, 10-17

 

31 październik – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rz 8, 18-25; Ps 126; Łk 13, 18-21

 

1 listopad – środa

Uroczystość Wszystkich Świętych

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Ap 7, 2-4.9-14; Ps 24; 1 J 3, 1-3; Mt 5, 1-12a

 

2 listopad – czwartek

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

I: Hi 19, 1.23-27a; Ps 27; 1 Kor 15, 20-24a.25-28; Łk 23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6a

II: Dn 12, 1-3; Ps 42; Rz 6, 3-9; J 11, 32-45

III: Mdr 3, 1-6.9; Ps 103; 2 Kor 4, 14-5, 1; J 14, 1-6

Pierwszy czwartek miesiąca

 

3 listopad – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rz 9, 1-5; Ps 147B; Łk 14, 1-6

Wspomnienie dowolne św. Marcina de Porres, zakonnika

Pierwszy piątek miesiąca

 

4 listopad – sobota

Wspomnienie obowiązkowe św. Karola Boromeusza, biskupa

Czytania mszalne: Rz 11, 1-2a.11-12.25-29; Ps 94; Łk 14, 1.7-11

Pierwsza sobota miesiąca

 

5 listopad – niedziela

XXXI Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Ml 1, 14b-2, 2b.8-10; Ps 131; 2 Tes 2, 7b-9.13; Mt 23, 1-12

Pierwsza niedziela miesiąca

 

6 listopad – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rz 11, 29-36; Ps 69; Łk 14, 12-14

 

7 listopad – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rz 12, 5-16a; Ps 131; Łk 14, 15-24

 

8 listopad – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Rz 13, 8-10; Ps 112; Łk 14, 25-33

 

9 listopad – czwartek

Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Chwała

Czytania mszalne: Ez 47, 1-2.8-9.12 lub 1 Kor 3, 9b-11.16-17; Ps 46; J 2, 13-22

 

10 listopad – piątek

Wspomnienie obowiązkowe św. Leona Wielkiego, papieża i Doktora Kościoła

Czytania mszalne: Rz 15, 14-21; Ps 98; Łk 16, 1-8

 

11 listopad – sobota

Wspomnienie obowiązkowe św. Marcina z Tours, biskupa

Czytania mszalne: Rz 16, 3-9.16.22-27; Ps 145; Łk 16, 9-15

99 Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

12 listopad – niedziela

XXXII Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Mdr 6, 12-16; Ps 63; 1 Tes 4, 13-18; Mt 25, 1-13

 

13 listopad – poniedziałek

Wspomnienie obowiązkowe św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

Czytania mszalne: Mdr 1, 1-7; Ps 139; Łk 17, 1-6

 

14 listopad – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Mdr 2, 23-3, 9; Ps 34; Łk 17, 7-10

 

15 listopad – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Mdr 6, 1-11; Ps 82; Łk 17, 11-19

Wspomnienie dowolne św. Alberta Wielkiego, biskupa i Doktora Kościoła

 

16 listopad – czwartek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Mdr 7, 22-8, 1; Ps 119; Łk 17, 20-25

Wspomnienie dowolne Rocznicy Poświęcenia rzymskich bazylik św. Apostołów Piotra i Pawła

Wspomnienie dowolne św. Małgorzaty Szkockiej

Wspomnienie dowolne św. Gertrudy, dziewicy

Wspomnienie dowolne NMP Ostrobramskiej

 

17 listopad – piątek

Wspomnienie obowiązkowe św. Elżbiety Węgierskiej

Czytania mszalne: Mdr 13, 1-9; Ps 19; Łk 17, 26-37

 

18 listopad – sobota

Wspomnienie obowiązkowe bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Czytania mszalne: Mdr 18, 14-16; 19, 6-9; Ps 105; Łk 18, 1-8

 

19 listopad – niedziela

XXXIII Niedziela Zwykła

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Prz 31, 10-13.19-20.30-31; Ps 128; 1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30 lub Mt 25, 14-15.19-20

 

20 listopad – poniedziałek

Wspomnienie obowiązkowe św. Rafała Kalinowskiego, kapłana

Czytania mszalne: 1 Mch 1, 10-15.41-43.54-57.62-64; Ps 119; Łk 18, 35-43

 

21 listopad – wtorek

Wspomnienie obowiązkowe Ofiarowania NMP

Czytania mszalne: 2 Mch 6, 18-31; Ps 3; Łk 19, 1-10

 

22 listopad – środa

Wspomnienie obowiązkowe św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

Czytania mszalne: 2 Mch 7, 1.20-31; Ps 17; Łk 19, 11-28

 

23 listopad – czwartek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: 1 Mch 2, 15-29; Ps 50; Łk 19, 41-44

Wspomnienie dowolne św. Klemensa I, papieża i męczennika

Wspomnienie dowolne św. Kolumbana, opata

 

24 listopad – piątek

Wspomnienie obowiązkowe św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy

Czytania mszalne: 1 Mch 4, 36-37.52-59; 1 Krn 29, 10-11abc.11d-12; Łk 19, 45-48

 

25 listopad – sobota

Dzień powszedni

Czytania mszalne: 1 Mch 6, 1-13; Ps 9; Łk 20, 27-40

Wspomnienie dowolne św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy

Wspomnienie dowolne bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, zakonnicy

 

26 listopad – niedziela

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Chwała, wierzę

Czytania mszalne: Ez 11-12.15-17; Ps 23; 1 Kor 15, 20-26.28; Mt 25, 31-46

 

27 listopad – poniedziałek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Dn 1, 1-6.8-20; Dn 3; Łk 21, 1-4

 

28 listopad – wtorek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Dn 2, 31-45; Dn 3; Łk 21, 5-11

 

29 listopad – środa

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Dn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28; Dn 3; Łk 21, 12-19

 

30 listopad – czwartek

Święto św. Andrzeja, Apostoła

Chwała

Czytania mszalne: Iz 49, 1-6 lub Rz 10, 9-18; Ps 19; Mt 4, 18-22

 

1 grudzień – piątek

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Dn 7, 2-14; Dn 3, 77-78a.79a.80a.81a.82; Łk 21, 29-33

Pierwszy piątek miesiąca

 

2 grudzień – sobota

Dzień powszedni

Czytania mszalne: Dn 7, 15-27; Dn 3; Łk 21, 34-36

Wspomnienie dowolne bł. Rafała Chylińskiego, kapłana

Pierwsza sobota miesiąca

 

KONIEC ROKU LITURGICZNEGO

AMDG et BMV

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )