23

Publiczna Szkoła Podstawowa

     

 w Makowisku

Współpraca z Nadleśnictwem Jarosław oparta jest na wspólnych działaniach w celu podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i całego środowiska lokalnego. Pracownicy Nadleśnictwa organizują w szkole pogadanki, wychodzą z uczniami w teren - pokazując jak można dbać o nasze wspólne dobro jakim jest las. Dzieci biorą też udział w zajęciach edukacyjnych na terenie nadleśnictwa w izbie edukacyjnej. 

Darowizna

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowisku serdecznie dziękuje za darowiznę dla uczniów 

w roku kalendarzowym 2014.

Darowizna wynosząca 2000 zł, została przekazana na konto rady rodziców, a następnie na potrzeby uczniów naszej szkoły.

Za otrzymane pieniądze zorganizowaliśmy:

- podczas  trzydniowej wycieczki do Janowa Lubelskiego prezentację pokazu    Sokolnika

- opłacona została połowa ceny przewoźnego planetarium wraz z lekcjami o kosmosie dla wszystkich uczniów naszej szkoły

- wyjazd uczniów na kurs nauki tańca szkockiego do Rzeszowa

- renowację zniszczonych gitar, na bezpłatny kurs nauki gry na gitarze dla uczniów

- opłaciliśmy transport na akcję do domów pomocy społecznej pt” Choinka Nadziei”

- pokryliśmy koszty organizacji występu uczniów z okazji 40-lecia Nadleśnictwa

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )