23

Publiczna Szkoła Podstawowa

     

 w Makowisku

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), wiosenna przerwa świąteczna trwa od 

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. Uczniowie wracają do szkoły w środę 24 kwietnia.

EGZAMIN OŚMIOKLASISTY

Pierwszy w historii szkoły egzamin ośmioklasisty!

Spotykamy się o godzinie 8.00 w szkole. Nie zapomnijcie legitymacji szkolnych.

 

lightbox

 

KROK DO PRZODU

Zachęcamy mamy, które w chwili obecnej pozostają bezrobotne, do udziału w projekcie "Krok do przodu" Projekt skierowany jest wyłącznie do kobiet, bezrobotnych oraz biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt zakończony jest płatnym 6 miesięcznym stażem zawodowym. Dodatkowo zapewnione jest :
Ubezpieczenie NNW,
Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
Zwrot kosztów opieki nad dziećmi\osobami zależnymi,
Catering,
Materiały szkoleniowe,
Stypendium szkoleniowe,
Stypendium stażowe,
Badania lekarskie,
Szkolenie wstępne BHP.
Więcej informacji można otrzymać pod numerem telefonu umieszczonym na plakacie.

 

lightbox

EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

Drodzy uczniowie, zapraszamy jutro na egzamin gimnazjalny.

Jutro o godzinie 8.00 rano spotykamy się w szkole.

Sala egzaminacyjna przygotowana.

Pamiętajcie o legitymacjach szkolnych.

 

 

 

AKCJA STRAJKOWA

Makulatura na misje

Spotkanie z rodzicami

Przegląd kolęd i pastorałek

"Jezusa Narodzonego Wszyscy Witajmy." Już po raz drugi uczniowie z terenu naszej gminy spotkali się na Gminnym Międzyszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. W tym roku w Przeglądzie wzięło udział 32 osoby, które reprezentowały : 

Szkołę Podstawową w Morawsku,

Szkołę Podstawową w Muninie,

Szkołę Podstawową w Pełkiniach,

Szkołę Podstawową w Surochowie,

Szkołę Podstawową w Tuczempach

Szkołę Podstawową w Wólce Pełkińskiej

oraz gospodarzy czyli Publiczną Szkołę Podstawową w Makowisku.

Uczestników oceniało jury w składzie :

Zdzisława Kiełtyka - Inspektor w Gminie Jarosław, Dominika Godzień -dyrygentka chóru ,,Deo Cantamus"z Tuczemp, Michał Daleszczyk - organista i realizator dźwięku.

II Gminny Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek mógł odbyć dzięki wsparciu Wójta Gminy Jarosław pana Romana Kałamarza.

Składamy serdeczne podziękowania : Wójtowi Gminy Jarosław panu Romanowi Kałamarzowi za wparcie finansowe, - Stowarzyszeniu Kobiety dla Makowiska za pyszny poczęstunek, - szanownemu jury za merytoryczną ocenę wokalnych zdolności uczestników, - nauczycielom, którzy przygotowali swoich uczniów do występu, - nauczycielom z naszej szkoły , którzy zaangażowali się w organizację kolejnego Przeglądu i przede wszystkim dzieciom i młodzieży, która zdecydowała się wziąć udział w Przeglądzie.

WYNIKI II GMINNEGO MIĘDZYSZKOLNEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK „JEZUSA NARODZONEGO WSZYSCY WITAJMY”

Kategoria I

Miejsce I – Szymon Sebastyanka (SP Makowisko) , Jakub Gudziej (SP Makowisko)

Kategoria II

Miejsce I – Zuzanna Zyga (SP Makowisko)

Miejsce II – Anna Fiałek (SP Pełkinie) i Paulina Kudyba (SP Makowisko)

Miejsce III – Felicja Bednarz (SP Tuczempy), Paulina Fiałek (SP Pełkinie) i Gabriela Drak (SP Makowisko)

Kategoria III 

Miejsce I – Julia Krzesińska (SP Munina)

Miejsce II – Julia Gwóźdź (SP Morawsko), Katarzyna Sawa (SP Wólka Pełkińska)

Miejsce III – Wiktoria Sojecka (SP Wólka Pełkińska), Amelia Zawiślak (SP Munina) i Julia Lachowicz (SP Morawsko)

 

Przegląd_Kolęd_2019

 

ZDROWYCH, SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

 

Co dzieje się w szkole???

Kliknij !  

 

Przydatne linki

http://www.ko.rzeszow.pl/

http://www.oke.krakow.pl/inf/

http://www.jaroslaw.itl.pl/

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony

http://eduseek.interklasa.pl/

http://www.math.edu.pl/testy-matematyczne

http://www.matmaprv.republika.pl/

Szkoły Podstawowe w Gminie Jarosław

SP w Morawsku

 

SP w Muninie

 

SP  w Pełkiniach             

http://sppelkinie.edupage.org

 

SP w Surochowie

http://www.spsurochow.itl.pl

 

SP w Tuczepmach

http://www.sptuczempy.boo.pl

 

SP w Wólce Pełkińskiej

http://sppelkinska.edupage.org

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )